12 Ekim 2007 Cuma

:: Değişen Yıldız Tip Listesi

Değişen yıldız gözlemlerinde kullanılan haritalarda, değişen yıldız tip kısaltmalarının anlamları.

Literatür taramalarında gözlemcilere kolaylık sağlaması sebebiyle, kısaltmaların orjinalinin yanına Türkçe karşılıkları yazılmıştır.

BCEP - beta Cep type pulsating variable – beta Cep tipi atımlı değişen
BLLAC - extragalactic BL Lac type object – Samanyolu dışında BL Lac tipi
BY - BY Dra tipi dönen değişenler
CEP - Cepheid type pulsating variable – Cepheid tipi atımlı değişen
CWA - W Vir type with period > 8 days – Periyodu 8 günden fazla olan W Vir tipi
CWB - W Vir type with period < href="http://derman.science.ankara.edu.tr/">Prf.Dr. Ethem Derman'a teşekkürler.