3 Temmuz 2008 Perşembe

:: Makro Kozmostan Mikro Kozmosa Bilim Yolculuğu...


ASAGIDA TUBITAK DESTEKLI "YILDIZLARIN ALTINDA GOKBILIM KAMPI" VE "YILDIZLARA DOGRU GOKBILIM OKULU" PROJESI HAKKINDA BILGILENDIRME YAZISI BULACAKSINIZ.

PROJE EKIBI ADINA
DENIZ BAGDAS
gokbilim@uludag.edu.tr
0224 2941268

MAKRO KOZMOSTAN MİKRO KOZMOSA BİLİM YOLCULUĞU…

Proje iki aşamalı düşünülerek, bir bilim kampı ve üç bilim okulu olacak şekilde tasarlanmıştır.

I. "YILDIZLARIN ALTINDA GÖKBİLİM KAMPI"

Bilim kampı 19 Temmuz – 30 Temmuz 2008 tarihleri arasında 12 günlük 1 dönem halinde bay/bayan sayısı eşit dağılımlı 30 kişiyle konaklamalı olarak Uludağ Milli Parkı’nda gerçekleştirilecektir. Üniversite lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler ile araştırma görevlileri bilim kampına davetlidir.

Bilim kampı Uludağ’da kamp yeri olarak seçilen Ulukardeşler Otel’de yapılacak olup, bazı günlerde doğa yürüyüşü ile evren içinde insan, doğaya farklı bir bakışla işlenecektir. Kampta amatör teleskop yapımı ile gökyüzü fotoğrafçılığı atölye çalışmaları yapılacak olup, katılımcıların aktif rol alması sağlanacaktır. 26 Temmuz 2008’de Türkiye’deki farklı alanlardan olup, amatör astronomide ün kazanmış kişilerle katılımcıların buluşması sağlanacak ve konuklarla söyleşi yapılacaktır. Kendilerinden amatör olarak gönül verdikleri ama profesyonel bir kimlik kazandıkları gökbilim çalışmaları öğrenilecektir.

II. "YILDIZLARA DOĞRU GÖKBİLİM OKULU"

Bilim okulları 16 Ağustos 2008, 22 Ağustos 2008, 23 Ağustos 2008 tarihlerinde 1 gün süreyle 3 dönem halinde, her bir döneme 50 kişilik katılımla konaklamasız olarak Bursa Nilüfer İlçesi merkezinde bulunan Konak Kültürevi ve Atatürk Kent Ormanı’nın eğitim ortamları olarak kullanılmasıyla gerçekleştirilecektir. Yerel halktan olan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ile MEB’e bağlı öğretmenleri bilim okuluna davetlidir.

Bilim okulları eğitiminde, uzman bir kadro tarafından belirlenen konular (“Gökbilim ve Biz”, “Dünyamız ve Evren”, “Yıldızlardan Hücrelerimize”, “Canlı ve Yaşam”), katılımcı ve sorgulayıcı bir yaklaşımla tartışılacaktır. Atölye çalışmaları ve yaratıcı drama ile katılımcıların aktif olarak etkinliğin içinde rol almaları sağlanacaktır. Gökbilimin ve doğanın sınırsız laboratuvarından yararlanılacaktı r. Mikroskop ve teleskop uygulamaları ile katılımcılara mikro kozmostan makro kozmosa doğaya bütüncül bir bakış kazandırılacaktı r.

----

Yıldızların Altında Gökbilim Kampı” ve “Yıldızlara Doğru Gökbilim Okulu” adlı bu projenin amaçları arasında; proje yürütücüsü olan Uludağ Üniversitesi ile projeyi destekleyen kurum olan Nilüfer Belediyesi’nin bilgiye ve bilime dayalı bir toplum hayatını kurmak, uluslararası düzeyde bilgi üretmenin yanı sıra bilimi kitleselleştirerek bilgiyi paylaşmak, farklı disiplinlerden gelen öğretim üyeleri ve katılımcıları bir araya getirecek bir eğitim çalışması ile yeni işbirlikleri geliştirmek, gökbilim aracılığıyla doğa ve çevre konusunda bilinçli bireyler yetiştirmek, bilime erişmesinde kısıtlılık bulunan toplum kesimlerine yeni fırsatlar sunarak toplumsal belediyecilik anlayışını uygulamak yer almaktadır.

***
Etkinliklere katılan öğretim üyeleri, uzmanlar ve katılımcıları kent hayatından yalıtılmış, doğal bir çevrede buluşturarak, popüler dil ve yaratıcı drama eşliğindeki dersler ile doğanın dili temelinde mikrodan makroya disiplinler arası bütüncül bir bakış açısına yöneltmek ve bilimsel düşünmenin çatısını oluşturmak,

Gözlem laboratuvarının genişliği, herkese açık oluşu ve herhangi bir donanıma ihtiyaç duyulmadan basitçe yapılabilirliği ile diğer bilim dallarından belirgin olarak ayrılan, insana bilmek istedikleri üzerine doğru ve bilimsel yanıtı kolaylıkla verebilen gökbilimin kullanılması ile katılımcılarda gözleme ve isteğe dayalı öğrenmeyi ön plana çıkartmak,

Türkiye’de gökbilimle uğraşan bilim adamları, amatörler ve gökbilime ilgi duyanların sayısını arttırmak,

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü bulunmayışı nedeniyle yerel ölçekte yetersiz kalan gökbilime merak ve isteğin bilimsel temelli oluşturulmasını sağlamak ve kent yöneticilerinin ilgili hizmet türü ile yatırımların gerçekleştirilmesine kaynak sağlamalarına dikkat çekmek,

Galileo Galilei tarafından ilk kez astronomi amaçlı olarak gökyüzüne çevrilen teleskopun tüm dünyadaki 400. yılı kutlamaları dahilinde 2009 yılı Uluslararası Astronomi Yılı öncesinde, temel bilimlerden olan gökbilime dikkat çekerek, farklı meslek gruplarının genç araştırmacılarında genel olarak bilime ve özel olarak gökbilime yönelik farkındalığı arttırmak,

2008 yılı içerisinde yapılacak bu projeden elde edilecek deneyim, sonuç ve değerlendirmeler ile Türkiye’nin 2009 yılında “Uluslararası Astronomi Yılı-2009” için yapacağı çalışmalara daha aktif olarak katılımını sağlayabilmek hedeflenmektedir.

Katılımcılardan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

Başvuru formlarını web sayfasından temin edebilirsiniz.

WEB